Tìm Kiếm Văn Bản Pháp Luật

Tìm kiếm nâng cao
16:28 EDT Chủ nhật, 28/05/2017
Danh Mục Văn Bản

Trang nhất Home

Văn Bản Mới Ban Hành

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy theo Quyết định 493/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

18/08/2014 Tải về
2 Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân

15/07/2014 Tải về
3 Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

15/07/2014 Tải về
4 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

03/07/2014 Tải về
5 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

30/06/2014 Tải về
6 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

30/06/2014 Tải về
7 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

30/06/2014 Tải về
8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

25/06/2014 Tải về
9 Nghị định số: 34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

16/05/2011 Tải về
10 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

25/06/2014 Tải về
11 Nghị định số 61/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

18/06/2014 Tải về
12 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

15/06/2014 Tải về
13 Nghị định số 58/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

15/06/2014 Tải về
14 Nghị định số 57/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

15/06/2014 Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau