Quy chuẩn QCVN03-01:2022/BNNPTNT

  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Số hiệu: QCVN03-01:2022/BNNPTNT
  • Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: ***
  • Ngày ban hành: 25/10/2022
  • Ngày hiệu lực: ...
  • Lĩnh vực: Nông nghiệp
  • Tình trạng: Không xác định
  • Ngày công báo: ...

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN03-01:2022/BNNPTNT


STT

Loại keo

Mô tả

Mã HS

1

Keo amino

 

 

Keo ure-formaldehyde (Keo UF/U-F)

Được hình thành trên cơ sở nhựa ure-formaldehyde- nhựa nhiệt rắn được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng ure với formaldehyde

3506.10.00, 3506.91.90, 3506.99.00

Keo melamin -formaldehyde (Keo MF/M-F)

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa melamin-formaldehyde – nhựa nhiệt rắn được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng melamin với formaldehyde

Keo melamin – ure – formaldehyde (Keo MUF/M-U-F)

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa melamin-ure-formaldehyde – nhựa nhiệt rắn được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng melamin và ure với formaldehyde

2

Keo phenol

 

Keo phenol – formaldehyde (Keo PF/P-F)

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa phenol-formaldehyde – nhựa nhiệt rắn được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng phenol hoặc dẫn xuất của phenol với formaldehyde

Keo resorcinol – formaldehyde (Keo RF/R-F)

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa resorcinol-formaldehyde – nhựa được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng resorcinol với formaldehyde

Keo phenol- resorcinol-formaldehyde (Keo PRF hay P-R-F)

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa phenol-resorcinol- formaldehyde – nhựa được pha chế từ nhựa phenol-formaldehyde với resorcinol (có thể thêm formaldehyde)

3

Keo novolac epoxy

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa novolac epoxy – nhựa epoxy được hình thành nhờ phản ứng của nhựa novolac với epichlorohydrin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *